Instellingen
Annemarie Rullens

Annemarie Rullens

Annemarie (1990) werkt sinds februari 2017 als adviseur bij de Reputatiegroep. Ze studeerde cum laude af aan de Universiteit Leiden bij de researchmaster Political Culture and National Identities. Voor haar afstudeeronderzoek naar de rol en positionering van wetenschappers binnen de politiek, liep ze stage bij de Wiardi Beckman Stichting. Daarnaast voerde ze in opdracht van artsenfederatie KNMG reputatieonderzoek uit in de zorg en deed ze bij een politieke partij ervaring op met strategische communicatie, positionering en campagnevoeren. Bij de Reputatiegroep wil Annemarie opdrachtgevers helpen inspelen op de voortdurende veranderingen in de maatschappij. Dat doet ze met een frisse blik en gevoel voor politiek-maatschappelijke verhoudingen.