Instellingen

Profilering

Het realiseren van de gewenste uitstraling en zichtbaarheid: offensief waar het kan, defensief waar het moet. Profilering vindt altijd plaats vanuit de strategische basis van positioneren en professionaliseren. Vanuit haar positionering en professionalisering kunnen organisaties de dialoog aangaan met de buitenwereld.

  • Stakeholderdialoog: om te bouwen aan voorkeur en vertrouwen is verbinding met stakeholders essentieel. De stakeholderdialoog is bij uitstek geschikt om te luisteren naar de verwachtingen van belanghebbenden of om in gesprek te gaan over wat zij van de organisatie kunnen verwachten. Verwachtingen en wensen vormen het fundament voor verbinding. Wij helpen onze opdrachtgevers bij het vertalen van stakeholderverwachtingen in concreet gedrag, met daden die de intenties voelbaar maken. Door verwachtingen en gedrag bij elkaar te brengen vergroten wij hun ondernemingsruimte.
     
  • Thematische profilering: met een helder profiel een herkenbare plek op de markt innemen. Daar gaat het om bij strategische profilering. De positionering komt tot leven door de realisatie van communicatieprogramma's, mediarelaties en boegbeeldenprogramma's. Daarbij helpen wij onze cliënten van strategie tot aan tactiek. Altijd met de organisatie-identiteit als vertrekpunt. Want alleen door authentieke handelen kan een organisatie een voorkeurspositie innemen.
     
  • Crisiscommunicatie: een organisatie kan worden geconfronteerd met onverwachte tegenslagen of crisissituaties. Goede communicatie helpt deze ontwikkelingen in het juiste perspectief te plaatsen en het begrip van belanghebbenden te vergroten. En zo wordt een bedreiging wellicht toch een kans. Onze adviseurs hebben ruime ervaring in crisismanagement. Maar opdrachtgevers schakelen ons ook in voor preventie en het in kaart brengen van reputatierisico’s. Ons adagium: voorkomen is belangrijker dan genezen.
     
  • Thought leadership: thought leaders zetten de wereld op de kop en zorgen dat we anders naar bepaalde thema’s of issues kijken. Ze definiëren de nieuwe alternatieven van ons denken. Thought leadership is niet iets wat een organisatie claimt, maar wat zij verdient als gevolg van het vertrouwen dat zij heeft opgebouwd in het uitdragen van een vernieuwend perspectief. De Reputatiegroep helpt opdrachtgevers bij het ontdekken van en de transitie naar een vernieuwend perspectief.

Meer weten? Neem contact op met een van onze adviseurs (of bel 030 23 12 510).