Instellingen

Zorg & welzijn

'Vanuit het belang van de patiƫnt'

Beeldvorming in de gezondheidszorg is een complex onderwerp. De sector ligt meer dan ooit onder het vergrootglas van de pers, politiek en samenleving. De media staan elke dag bol van incidenten, de kwaliteit van de zorg, het effect van marktwerking, concentratie van zorg, beleid van zorgverzekeraars, de kloof tussen de eerste- en de tweedelijnszorg, de belangen van patiëntenverenigingen of de rol van de farmaceutische industrie. Door ingrijpende ontwikkelingen van maatschappelijke, politiek-bestuurlijke en financiële aard is de zorgsector volop in beweging.

Het is een belangrijke reden om werk te maken van reputatie - een sterke reputatie geeft een organisatie veerkracht en een voorsprong op de concurrentie. In de zorg draait het dan ook meer dan ooit om voorkeur en vertrouwen: wie wint de gunst van de patiënt en hoe bouwen we tegelijkertijd aan een goede relatie met uiteenlopende stakeholders als medewerkers, specialisten, studenten, overheid, belangenorganisaties, toezichthouders, verwijzers, zorgverzekeraars en investeerders?

Alle spelers in de zorg worden uitgedaagd zich aan te passen aan de nieuwe maatschappelijke werkelijkheid. Met een duidelijke visie en een haarscherp profiel. Organisaties die kiezen nemen een voorsprong en worden als zelf gekozen. Kortom, vertel het eigen verhaal en sta daarvoor. Openheid en eerlijkheid vormen de basis voor vertrouwen. Een opdracht voor iedereen binnen de zorgorganisatie en voor bestuurders en toezichthouders in het bijzonder.

De Reputatiegroep helpt zorginstellingen, ziekenhuizen, branche- en koepelorganisaties, medisch wetenschappelijke verenigingen, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, privéklinieken en zorgverzekeraars, daadkrachtig met het bouwen van een duurzame reputatie. 

Terug naar sectoren
Zorg & welzijn