Instellingen

Publieke sector

'Meer met minder'

Beeldvorming in de publieke sector is complex. (Semi)overheden staan ten dienste van de samenleving. De dialoog kan er toe bijdragen dat groepen in de samenleving dit ook ervaren. De Reputatiegroep wil een bijdrage leveren aan wederzijds begrip tussen de publieke sector en groepen in de samenleving. Dit doen we door publieke en semi-publieke organisaties te adviseren en te begeleiden in respectvolle, doelgerichte en effectieve communicatie met al hun stakeholders.

De publieke sector staat onder druk: compacter worden is de uitdaging. Bezuinigingen, transities en politieke legitimatie stellen medewerkers voor uitdagingen. De beweging naar ‘meer met minder’ vindt op vele vlakken plaats. Hoe werken we efficiënter, goedkoper en beter?

Vermaatschappelijking is een sleutelbegrip in onze werkwijze. Als de afzender zich niet kan legitimeren, is het ook niet mogelijk een sterke reputatie op te bouwen. Bestuurders en politici worden daarbij steeds vaker persoonlijk aangesproken op hun rol. Wij ondersteunen publieke personen bij de woordvoering rond lastige issues. Zo werken wij defensief waar het moet, offensief waar het kan.

In de (semi)publieke sector helpt de Reputatiegroep uiteenlopende organisaties met advies over hun reputatievraagstukken. Denk aan positionering en merkportfolio (TivoliVredenburg), professionalisering van de communicatiefunctie (Douane, gemeente Utrecht, Nationale Politie, Openbaar Ministerie), issue management (Kamer van Koophandel), of profilering van een goede doelenorganisatie rond een uitdagend issue (Natuurmonumenten, Rode Kruis): wij helpen opdrachtgevers het beste van zichzelf te laten zien.

 

Terug naar sectoren
Publieke sector