Instellingen

Onderwijs & wetenschap

'Kenniseconomie vooruit'

Nederland heeft de ambitie een kenniseconomie te zijn. Een goed opgeleide bevolking, betrouwbare, hoogwaardige instellingen en een hoogwaardige kennisinfrastructuur zijn daarvoor cruciaal.

Dit stelt onderwijsinstellingen voor een flinke uitdaging: kiezen voor kwaliteit, kiezen voor talent, kiezen voor vakmanschap en innovatie. Tegen deze achtergrond is het voor de wereld van onderwijs en wetenschap niet eenvoudig om haar kerntaak, het faciliteren van leren en onderzoeken, beter en efficiënter uit te voeren. Ons bereiken vragen als: hoe kunnen wij ons positioneren in een veranderend onderwijsveld? Hoe zorgen we voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt? Hoe komen we tot effectieve allianties met mogelijke partners – van de gemeente tot bedrijven en van andere scholen tot lokale initiatieven?

Door te redeneren vanuit de kracht van onze opdrachtgevers, slagen wij er samen in een positieve impuls te geven aan de kenniseconomie in Nederland. Hierbij maken wij gebruik van onze brede ervaring op het gebied van positionering, professionalisering en profilering.

De Reputatiegroep helpt spelers in de wereld van onderwijs en wetenschap om een sterke reputatie op te bouwen. Denk aan instellingen in het po, vo, mbo, hbo, wo – maar ook aan besturenkoepels, brancheorganisaties en kenniscentra. Wij helpen opdrachtgevers om afgewogen keuzes te maken, de consequenties van deze keuzes te overzien en samen te komen tot concrete actieprogramma’s. Vanuit onze affiniteit met de materie bieden wij onafhankelijk, toepasbaar en toekomstbestendig advies.

 

 

Terug naar sectoren
Onderwijs & wetenschap