Instellingen

Mobiliteit & logistiek

'Nederland in beweging'

Economische groei, mobiliteit en bereikbaarheid gaan hand in hand. Mobiliteit moet snel, veilig, betrouwbaar én schoon. Rijksoverheid, provincies, stadsregio's en gemeenten hebben alle hun verantwoordelijkheden op het gebied van auto, fiets en het openbaar vervoer om dit te bereiken. Reputatie is van belang met het oog op draagvlak: uiteenlopende partijen zijn van belang voor het succes in de wereld van mobiliteit, logistiek en infrastructuur. De dialoog is cruciaal, want zonder effectieve communicatie voelen criticasters zich niet gehoord.

Opdrachtgevers worden regelmatig geconfronteerd met negatieve beeldvorming. De consument is kritisch, stakeholders laten hun support snel varen en negatieve publiciteit is zo ontstaan.

Vragen in onze dagelijkse praktijk: hoe gaan we om met de kritiek van het publiek als er iets fout gaat? Hoe voorkomen dat een incident uitmondt in een slepende crisis? Hoe kunnen we de samenwerking in de keten versterken? En hoe houd ik zicht op de toekomst, wat stakeholders als regelgevers, kenniscentra, universiteiten, klanten, concurrenten doen? Hoe zorgen we ervoor dat we geen onderdeel van het probleem zijn, maar van de oplossing? En hoe zorgen we ervoor dat bestuurders van harte meewerken aan onze plannen?

De Reputatiegroep ondersteunt diverse spelers vanuit hun complexe politiek-bestuurlijke omgeving. Hiervoor combineren we inhoudelijke expertise en politieke sensitiviteit met ervaring in de sector. Tevens kan de Reputatiegroep lessen uit andere sectoren vertalen naar de mobiliteitssector, bijvoorbeeld op het gebied van aanbesteden, ketenregie en publiek-private samenwerking. Tot slot helpen we opdrachtgevers planmatig een (besluitvormings)proces met veel partijen in te gaan.

Terug naar sectoren
Mobiliteit & logistiek