Instellingen

Energie & duurzaamheid

'Nieuwe energievormen, vanuit maatschappelijk belang'

Energiebedrijven bewegen zich in een steeds veranderend krachtenveld. De druk van wet- en regelgeving, zware concurrentie en van het milieuvraagstuk is groot en plaatst de organisaties voor fikse uitdagingen. De klimaatdoelstellingen raken de sector tot in haar wezen, net als de toenemende liberalisering. Hoe gaan we spaarzamer om met de wereldwijd beschikbare bronnen? Hoe zorgen we ervoor dat we, vanuit maatschappelijk belang, bouwen aan de sector van morgen?

In weinig sectoren heeft duurzaamheid zoveel betekenis als in de energiesector. Was duurzaamheid voorheen een sympathiek gebaar, nu is het een verplichting. Niet voldoen aan de norm, betekent per definitie een reputatierisico. De vraag is hoe je verantwoord ondernemen kunt gebruiken om jezelf te onderscheiden in het speelveld. Dat is lastig, want de dynamiek is groot: energiebedrijven fuseren of splitsen, netwerkbedrijven zetten zichzelf neer als onafhankelijke organisaties. En de buitenwereld is kritisch.

De Reputatiegroep is in staat in deze complexe omgeving impactvolle programma’s te lanceren, die energiebedrijven met alle stakeholders in dialoog brengt. Want succes realiseren kan in deze wereld alleen als partijen met uiteenlopende belangen de handen ineen weten te slaan: de energietransitie vraagt om een professionele stakeholderdialoog.

Een heldere strategie stelt opdrachtgevers in staat zich op de juiste wijze te positioneren bij hun stakeholders. De vraagstukken lopen uiteen van CEO-profilering tot professionalisering van de communicatiefunctie en van crisispreventie tot thematische communicatie over duurzaamheid.

Terug naar sectoren
Energie & duurzaamheid