Instellingen

Bouw, vastgoed & wonen

'Herpositionering op alle fronten'

In de bouw en het vastgoed zijn de risico’s de laatste jaren enorm toegenomen. De waarde van onroerend goed is flink gedaald, de huurprijzen staan onder druk, er is sprake van een flinke leegstand in bedrijfs- en kantoorpanden en nieuwbouwactiviteiten zijn gestaakt of worden verlieslatend uitgevoerd. In de woningmarkt liggen de corporaties onder vuur, hebben ontwikkelaars te maken met een kopersstaking en sluiten aannemers massaal hun deuren. Reorganisaties, inkrimpingen, geschillen, afwaarderingen en faillissementen zijn helaas aan de orde van de dag. Op vele fronten heerst een vertrouwenscrisis.

De Reputatiegroep werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers in de wereld van bouw, vastgoed en wonen. Vrijwel alle betrokken spelers zoeken naar hun rol en toegevoegde waarde. Samenwerking in de keten is cruciaal. Scherpere keuzes, doordachte regie op de communicatiefunctie en een gezonde maatschappelijke legitimatie zijn cruciaal voor een toekomstbestendig perspectief. Vanuit de optimalisatie danwel het loslaten van het bestaande wordt gezocht naar nieuwe dynamiek.

Deze spannende tijden vragen om een sparringpartner die de complexiteit in de sector doorgrondt en daar actief op reageert en anticipeert. De specialisten van de Reputatiegroep combineren hun vakkennis met ervaring in uw sector.

Onze klantenkring bestaat uit koepelorganisaties (Aedes), ontwikkelaars (Bouwfonds Ontwikkeling, Rabo Vastgoedgroep), vastgoedbeleggingsmaatschappijen en asset managers (Holland Realty Partners), toeleveranciers (Batenburg Techniek) en diverse woningcorporaties (Havensteder, Portaal, Staedion, Ymere). Zo helpen we onze opdrachtgevers daadkrachtig met het bouwen van een duurzame reputatie. 

Terug naar sectoren
Bouw, vastgoed & wonen