Instellingen

Artikelen

‘Met brandjes blussen bouw je geen sterke reputatie op, wel door strategische keuzes te maken.’ Collega Paul Stamsnijder gaat samen met o.a. Mildred Hofkes in het Advocatenblad in op de reputatie van advocaten en advocatenkantoren. Welke risico’s lopen ze? Waar kunnen ze op letten? En wat is de rol van stakeholders?

Download artikel

Voor welke uitdagingen staan pensioenfondsbestuurders als het gaat om communicatie en reputatie? Hoe kunnen ze communicatief leiderschap tonen in het contact met de buitenwereld? En welke lessen kunnen we leren van ‘best practices’ op het gebied van pensioencommunicatie? Deze en andere vragen beantwoordt collega Ron van der Jagt in dit artikel dat hij schreef voor Pensioen Doc., het magazine van pensioenuitvoerder APG.

Download artikel

Hoe kunnen organisaties nog invloed uitoefenen op hun omgeving? Collega Paul Stamsnijder deelt in vakblad Communicatie zijn visie op stakeholdermanagement. Hij pleit voor bestaande patronen te doorbreken. De ware stakeholdermanager is geen vliegende keep, maar spelverdeler.

Download artikel

Steeds meer organisaties worstelen met een steeds grotere variatie aan stakeholders. Stakeholdermanagement wordt de komende jaren een volwaardig specialisme. Het is de uitdaging voor communicatieprofessionals om de blik van buiten naar binnen te richten.

In 'Stakeholdermanagement als het nieuwe goud', een bijdrage aan het boek CommTalks: 40 Thought leaders over het communicatievak van morgen van Betteke van Ruler, gaat collega Paul Stamsnijder in op de (maatschappelijke) consequenties van de stakeholderexplosie voor organisaties en het belang van de regiefunctie die communicatieprofessionals hebben als het gaat om stakeholdermanagement. Download de PDF om het artikel te lezen.

Download artikel

Wat is de relatie tussen integriteit en de reputatie van de overheid? Hoe reageerden overheidsorganisaties op integriteitsincidenten zoals de bonnetjesaffaire bij het ministerie van V&J en het gerommel met aanbestedingen bij de NS? En waarom is vanuit reputatie-oogpunt onkreukbaarheid de essentie van gezag en vertrouwen?
Deze en andere vragen beantwoorden collega's Ron van der Jagt en Jasper de Boom in het hoofdstuk dat zij schreven voor het Jaarboek Integriteit van het BIOS (Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector). Een treffende longread met als titel ‘Een goede reputatie moet je verdienen’. Over systematisch en doelgericht bouwen aan vertrouwen, het effect van de toegenomen ‘ongecontroleerde communicatie’, en het belang van passend voorbeeldgedrag door bestuurders. Download de PDF om verder te lezen.

Download artikel

In de media verschijnen vrijwel wekelijks berichten over personen en organisaties die excuses aanbieden voor zaken waarvoor zij verantwoordelijk worden gesteld. Om reputatieschade te beperken, maar ook om aansprakelijkheden en claims te voorkomen, wordt het excuus vaak als communicatie-instrument ingezet. Voor de Reputatiegroep is deze trend reden om jaarlijks een lijst samen te stellen met de spijtbetuigingen die tot de meeste aandacht hebben geleid in traditionele- en op sociale media. Download de PDF om de Sorrylijst van 2015 te lezen.

Download artikel

"Tegenwoordig is bijna iedere organisatie publiek bezit. Reputatie staat op de publieke agenda. Maar hoe gewerkt kan worden aan de 'stijl van het huis', is lastig. Drie vragen die daarbij relevant zijn. Wat is reputatiemanagement precies? Wat zijn de gangbare visies binnen het vakgebied? En welke kansen zijn er voor de directeur Communicatie?" In het artikel 'Iedereen Reputatiemanager' (Communicatie juni 2014, blz.8) beantwoordt Paul Stamsnijder deze vragen aan de hand van een tweetal perspectieven. Download de PDF om verder te lezen. 

Download artikel

Met de reputatie van de individuele tandarts niet zo veel mis is. Maar de collectieve reputatie van de beroepsgroep is erg zwak. Tandartsen hebben flink te leiden onder de negatieve beeldvorming in de media en hebben te weinig gedaan om maatschappelijk krediet op te bouwen. Interview met collega Arjan Hoek. Download de PDF om verder te lezen.

Download artikel

"Plofkippen in Jumbo's koelvak, HEMA's hoofddoekjesaffaire, angorawoltruitjes bij onder meer WE Fashion. Retailrellen volgen elkaar steeds sneller op en die trend zet door. Retail 'vermaatschappelijkt' in rap tempo. Winkels zijn het venster op de wereld". Interview met collega Paul Stamsnijder in het blad RetailTrends. Download de PDF om verder lezen.

Download artikel

Je reputatie draait eigenlijk maar om één ding: om het gedrag dat je laat zien. Dat is de stellige overtuiging van Ron van der Jagt, adviseur van bedrijven en branches op dit terrein. “Reputatie- management is feitelijk niets anders dan het nemen van de juiste beslissingen door de bedrijfsleiding.” Interview met collega Ron van der Jagt in Nefarma&, het blad van branchevereniging Nefarmade belangenbehartiger van bedrijven die innovatieve geneesmiddelen ontwikkelen. 

Download artikel

"Reputaties liggen meer dan ooit onder vuur. De Reputatiegroep houdt directies in zo'n geval een spiegel voor. 'We stellen de eeuwenoude vraag: wat is de essentie van wat je doet?' Interview met Paul Stamsnijder over de achtergronden van de Reputatiegroep voor de rubriek 'De onderneming' in de Volkskrant. 

Download artikel

'Bijna alle architectenbureaus verloren de afgelopen jaren werk. Hoe val je op in een markt met veel meer aanbod dan vraag?' Interview met collega Ron van der Jagt in het BNA-blad. "Naar mijn idee leggen professionele opdrachtgevers tegenwoordig de nadruk op dienstverlening. Dan zou ik dat in mijn bureaucommunicatie naar voren laten komen".

Download artikel

Het vertrouwen in de pensioensector holt achteruit. Dat is bekend. Maar wat gaan we eraan doen? ALZ Perspectief ging hierover aan tafel met vier professionals (Kick van der Pol, Ron van der Jagt, Arthur van der wal en Ivo Slikkerveer). Het resultaat: een optimistisch gesprek over het terugwinnen van vertrouwen. 

Download artikel

Column van Paul Stamsnijder in Business (juli 2013). "Wat in 2008 begon als kredietcrisis, mondde uit in een vertrouwenscrisis die voor alle directies en besturen in Nederland aan de lijve voelbaar is. In de media woedt een hetze tegen alles wat zich bestuurder, manager of toezichthouder noemt. We zijn cynisch geworden over leiderschap. En dat juist nu er zoveel behoefte aan is." Verder lezen? Download het artikel.

Download artikel

Hoezo online reputatiemanagement? Collega's Jasper de Boom en Mark Weijers van de Reputatiegroep bespiegelen de opmars van het fenomeen ORM (online reputatiemanagement). In het artikel worden de zin en onzin van deze hype beschouwd.

Download artikel

Interview in de Medisch Specialist met Arjan Hoek en Ron van der Jagt. "Medische specialisten worden steeds vaker publiekelijk aan de schandpaal genageld. Een complicatie of medische fout wordt breed uitgemeten in de pers, waarna social media en politiek ook nog een stevige duit in het zakje doen. Kortom, de reputatie van medische specialisten staat flink onder druk. Wat gaat hier fout? En belangrijker: hoe kunnen we het tij keren?" Collega's Ron van der Jagt en Arjan Hoek analyseren het probleem en geven een aantal handreikingen.

Download artikel

Artsen vinden dat het imago van hun beroepsgroep de afgelopen maanden flink is aangetast, zo bleek in februari uit een onderzoek van Mednet. Het is hoog tijd dat dit imago weer wordt opgepoetst. Maar hoe moet dat? Reputatiedeskundigen Arjan Hoek en Ewoud nysingh, met veel ervaring in de gezondheidszorg, geven advies.

Download artikel

Artikel van Arjan Hoek en Paul Stamsnijder in het Financieele Dagblad. "De Nederlandse gezondheidszorg staat internationaal in hoog aanzien. Op indicatoren als prijs, kwaliteit en toegankelijkheid scoort de sector goed en soms zelfs excellent. Tegelijkertijd is de beeldvorming over de zorg in eigen land zelden positief. Zo wordt bijvoorbeeld de recente berichtgeving over ziekenhuizen gedomineerd door medische issues zoals opnamestops, ok-sluitingen, de kwaliteit van afdelingen intensive care en virusuitbraken, en verder door financiële en organisatorische problemen. Een zorgwekkend beeld is het gevolg." Verder lezen? Download de PDF.

Download artikel