Instellingen

Over ons

Onze visie: uw organisatie staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een veranderende samenleving. Onze missie: door de afstand te verkleinen tussen uw organisatie en uw belangengroepen, vergroten wij uw ondernemingsruimte.

De Reputatiegroep is de eerste onafhankelijke adviespraktijk voor reputatievraagstukken in Nederland. 

De Reputatiegroep helpt organisaties het beste van zichzelf te laten zien. Juist in tijden van verandering. Offensief waar het kan, defensief waar het moet. In advies en uitvoering wordt gestreefd naar het zetten van een nieuwe standaard op het snijvlak van marketing, communicatie en strategie. De Reputatiegroep is ambitieus, betrokken, creatief en deskundig.

‘When in Rome, do as the Romans do.'

Wat beweegt uw doelgroep? Want dat moet u weten, voordat u gaat nadenken over uw reputatie. Hoe positioneert u een organisatie, netwerkverband, product, programma of project? Wélk middel zet u in en welk absoluut níet? Wat zet u in de etalage, hoe onderscheidend kunt u zijn en wat is het belang voor de diverse spelers? En: hoe positioneert u uw topmanagement als uw organisatie onder vuur komt te liggen? Een programmatische benadering en een lange-termijnvisie zijn daarbij essentieel. Dat betekent consequent werken aan een goede profilering en voorbereiding. En keuzen maken én bewaken. Niet incidenteel, maar structureel. Vanuit dat besef helpen wij ondernemers, managers en bestuurders mee doorbraken te creëren.